CZ (Kč)
Vzdělávací webináře I Info o klubu I Registrace I Přihlášení

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO ČLENY VITALITY KLUBU

PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

1.Obecná ustanovení

Vlastníkem domény www.hcy-vitality.sk je obchodní společnost Hcy Vitality s.r.o. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 050 28 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6597

Provozovatelem eshopu www.hcy-vitality.sk je obchodní společnost Gold Way Czech a.s. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 286 44 590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 43852.Definice základních pojmů

VITALITY KLUB je bonusový program pro členy klubu. Bonusový program souvisí s nákupem a prodejem produktů Vitality.

Člen klubu je oprávněn využívat výhody VITALITY KLUBU. Výhody VITALITY KLUBU jsou popsány v čl. 4 “Systém slev a odměn”.

Doporučitel je člen VITALITY KLUBU, který doporučil nového člena VITALITY KLUBU.

Neregistrovaný zákazník je zákazník, který si přes osobní internetový link člena klubu nakoupil produkty Vitality za konečnou cenu.

Internetový osobní link je jedinečná adresa URL, která je přidělena členovi klubu při registraci. Internetový osobní link má tvar http://ID.hcy-vitality.sk a je provozován na doméně hcy-vitality.sk. Vlastníkem této domény je společnost Hcy Vitality s.r.o.

Peněženka pro členy ze Slovenské republiky

Každý člen má na internetovém osobním linku chráněné elektronické konto (Osobní stránky), ve kterém může nahlížet do peněženky. Do peněženky se připisují body za realizované objednávky. Body se přepočítávají na Kč v poměru 1 bod = 1 Kč, u členů ze Slovenska se body přepočítávají na eura dle aktuálního kurzu, který se denně aktualizuje. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek (Pohyby v peněžence).

Člen, který není plátce DPH, může získané body využít na nákup produktů Vitality se slevou, až do výše 40% z celkového nákupu zboží.

Příklad:
Nákup člena klubu, který má v peněžence 1 000 bodů = 40 EUR

Člen nakoupí 3 ks Hcy Vitality x 24,34 EUR = 73,02 EUR
73,02 EUR x 40% = 29,21
73,02 EUR – 29,21 EUR = 43,81 EUR (doplatek)

Stav peněženky: 40 EUR (1000 b.) – 29,21 EUR (825 b.) = 10,79 EUR (270 b.)
Nový stav peněženky: 270 b.

Pokud se člen stane v průběhu spolupráce plátcem DPH je nezbytné o tom společnost Gold Way Czech a.s. informovat.

Členové z SK, kteří jsou plátci DPH, můžou kdykoliv po dosažení 500 bodů zažádat o výběr provizí.
Pokud člen požádá o výběr provizí, společnost Gold Way Czech a. s. vystaví za člena daňový doklad. Všechny daňové doklady jsou uloženy na osobních stránkách člena. Před první výplatou provizí je nutno zadat číslo účtu do registračních údajů člena v osobním profilu na osobních stránkách. Peníze Gold Way Czech a. s. zasílá pouze bankovním převodem na bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí požadavku. Pokud má člen v peněžence na konci kalendářního roku provizi vyšší než 500 bodů, je povinen požádat o její vyplacení do 30. 12. daného roku, pokud tak neučiní, dojde k výmazu bodů z peněženky.

Peněženka pro členy a z České republiky

Každý člen VITALITY KLUBU má chráněné elektronické OSOBNÍ STRÁNKY, na kterých může nahlížet do peněženky.

Do peněženky se připisují body za realizované objednávky klientů, kteří nakoupili přes Váš link a Vámi registrovaných členů. Body se přepočítávají na Kč. Přepočet: 1 bod = 1 Kč. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek.

Získané body může člen využít na nákup produktů Vitality nebo po dosažení 500 bodů má možnost zažádat o výběr provizí v Kč. V případě využití bodů na nákup produktů Vitality se od celkové částky za vybrané zboží odečte hodnota bodů, na které společnost Hcy Vitality za člena vystaví provizní fakturu - daňový doklad, případný nedoplatek bude fakturován. Členovi, který je plátce DPH nelze odečíst body z celkové částky za vybrané zboží.

Pokud člen požádá o provize, společnost Hcy Vitality vystaví za člena provizní fakturu - daňový doklad. Všechny daňové doklady jsou uloženy na osobních stránkách člena. Před první výplatou provizí je nutno zadat číslo účtu do registračních údajů člena v osobním profilu na osobních stránkách. Peníze Hcy Vitality s.r.o. zasílá pouze bankovním převodem na bankovní účet nejpozději do 10 pracovních dnů od přijetí požadavku.

V případě, že člen je plátcem DPH, bude mu k provizi připočteno DPH. Pokud se člen stane v průběhu spolupráce plátcem DPH je nezbytné o tom společnost Hcy Vitality informovat.

Pokud má člen v peněžence na konci kalendářního čtvrtletí body za zrealizované objednávky, doporučujeme za ně nakoupit zboží, pokud má v peněžence více než 500 bodů může požádat o vyplacení provizí.

Pokud tak neučiní, dojde první den následujícího kalendářního čtvrtletí k vynulování bodů v peněžence.

Člen Vitality klubu je zodpovědný za řádné zdanění příjmů a splnění veškerých povinností, které jsou spojeny s činností člena, a to jak vůči společnosti, tak vůči správním či jiným orgánům.


Konečná cena je cena produktů Vitality bez slevy. Za konečnou cenu nakupují neregistrovaní zákazníci.

Produkty Vitality jsou produkty vystavené v e-shopu na doméně hcy-vitality.sk.


3. Podmínky získání členství ve VITALITY KLUBU

Členem klubu se mohou stát pouze osoby, které dosáhly plnoletosti (tj. 18 let).
Po registraci ZDARMA se stáváte členem VITALITY KLUBU.

Každý člen VITALITY KLUBU získává osobní internetový link ve tvaru http://ID.hcy-vitality.sk. Tento link slouží pro realizaci vlastních nákupů, k realizaci nákupů neregistrovaných zákazníků za konečnou cenu a k registraci nových zájemců o členství ve Vitality klubu.

 4. Systém slev a odměn

Po registraci se stáváte členem Vitality klubu na pozici číslo 1.

Pozice číslo 1
 (bez závazků) 

Výhody:
 -    sleva 8 % na vlastní nákup

 -    aktuální informace ze světa zdraví

 -   připsání odměn z nákupů klientů přes Váš link a ze všech Vámi registrovaných členů 
 
Na pozici číslo 2 se dostanete po dosažení obratu 400 EUR v kalendářním čtvrtletí.

(Do obratu se započítávají Vaše nákupy a nákupy klientů přes Váš link)


 Pozice číslo 2  (čtvrtletní obrat nad 400 EUR)

 Výhody:
 -    sleva 22% na vlastní nákup

 -    aktuální informace ze světa zdraví

 -  připsání odměn z nákupů klientů přes Váš link a ze všech Vámi registrovaných členů

Na vyšší pozici se můžete dostat i v průběhu aktuálního kalendářního čtvrtletí. Každé pondělí dochází ke kontrole obratů a následně k postupům na vyšší pozice.
 

POZOR: Vždy první den následujícího kalendářního čtvrtletí proběhne uzávěrka a pozice se mění podle dosaženého obratu.        

Ceníky slev a tabulky odměn podle pozic jsou umístěny na osobních stránkách členů Vitality klubu.


5. Závěrečná ustanovení

Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních stránek třetí osobou. Poskytnutí přístupových údajů do chráněného osobního elektronického konta eshopu třetím osobám není dovoleno. V případě úmrtí poradce přecházejí práva, povinnosti a závazky vůči společnosti na dědice. Změna doporučitele u poradce klubu není možná. Souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce poradce potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajůa že je v celém rozsahu přijal. Zároveň se souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce bere poradce na vědomí, že je zodpovědný za řádné zdanění přijatých provizí, a to dle příslušných právních předpisů státu. Společnost Hcy Vitality s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky spolupráce jednostranně změnit. Pokud tak učiní, budou členové klubu upozorněni e-mailem uvedeným při registraci a/nebo v administraci osobních stránek.


Tyto Podmínky spolupráce pro členy VITALITY KLUBU vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2023