CZ (Kč)
Vzdělávací webináře I Info o klubu I Registrace I Přihlášení

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE PRO ČLENY VITALITY KLUBU

PRO SLOVENSKOU REPUBLIKU

 

1.Obecná ustanovení
Vlastníkem domény www.hcy-vitality.sk je obchodní společnost Hcy Vitality s.r.o. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 050 28 931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6597

Provozovatelem eshopu www.hcy-vitality.sk je obchodní společnost Gold Way Czech a.s. se sídlem Meziříčská 2868, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ: 286 44 590, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4385

2.Definice základních pojmů

VITALITY KLUB je bonusový program pro členy klubu. Bonusový program souvisí s nákupem a prodejem produktů Vitality.

Člen klubu je registrovaný zákazník, který je oprávněn využívat výhody VITALITY KLUBU. Výhody VITALITY KLUBU jsou popsány v čl. 4 “Systém slev a odměn”. Každý člen VITALITY KLUBU z ČR se po proškolení a dodání IČ, může stát poradcem společnosti Hcy Vitality. Členové VITALITY KLUBU ze Slovenské republiky se můžou stát poradcem po dodání IČ a DIČ (plátce DPH). 

Poradce je člen klubu, který splňuje tyto podmínky: vlastní živnostenský list, má zájem o aktivní spolupráci v oblasti poradenství k produktům Vitality, absolvoval vstupní školení. Člen klubu ze Slovenské republiky se může stát poradcem, pokud vlastní živnostenský list a je plátce DPH.

Doporučitel je již registrovaný člen nebo poradce VITALITY KLUBU, který doporučil nového člena nebo poradce VITALITY KLUBU.

Neregistrovaný zákazník je zákazník, který si přes osobní internetový link člena klubu nebo poradce nakoupil produkty Vitality za konečnou cenu.

Internetový osobní link je jedinečná adresa URL, která je přidělena členovi klubu při registraci. Internetový osobní link má tvar http://ID.hcy-vitality.sk a je provozován na doméně hcy-vitality.sk. Vlastníkem této domény je společnost Hcy Vitality s.r.o.

Peněženka: Každý člen má na internetovém osobním linku chráněné elektronické konto (Osobní stránky), ve kterém může nahlížet do peněženky. Do peněženky se připisují body za realizované objednávky. Body se přepočítávají na Kč v poměru 1 bod = 1 Kč, u poradců ze Slovenska se body přepočítávají na eura dle aktuálního kurzu, který se denně aktualizuje. V peněžence je navíc přehled nevyřízených a vyřízených objednávek. Získané body může člen využít na nákup produktů Vitality se slevou, až do výše 40% z celkového nákupu zboží.

Příklad:
Nákup člena klubu, který má v peněžence 1 000 bodů = 40 EUR

Člen nakoupí 3 ks Hcy Vitality x 27,51 EUR = 82,53 EUR
82,53 EUR x 40% = 33,01
82,53 EUR – 33,01 EUR = 49,52 EUR (doplatek)

Stav peněženky: 40 EUR (1000 b.) – 33,01 EUR (825 b.) = 6,99 EUR (175 b.)
Nový stav peněženky: 175 b.


Konečná cena je cena produktů Vitality bez slevy. Za konečnou cenu nakupují neregistrovaní zákazníci. Konečná cena produktů Vitality je uvedena v čl.4 “Systém slev a odměn” tabulka 1.

Produkty Vitality jsou produkty vystavené v e-shopu na doméně hcy-vitality.sk


3. Podmínky získání členství ve VITALITY KLUBU
Členem Vitality klubu se stává ten, kdo řádně vyplní registrační formulář. Registrace je zdarma.
Členem a poradcem klubu se mohou stát pouze osoby, které dosáhly plnoletosti (tj. 18 let).
Registrací člen klubu získává možnost nakupovat produkty Vitality se slevou a zároveň možnost získávat odměny z doporučování produktů Vitality a s vlastní obchodní sitě registrováných členů a poradců.
Registrací do členského VITALITY KLUBU získává člen klubu osobní internetový link ve tvaru http://ID.hcy-vitality.sk. Tento link slouží pro realizaci vlastních nákupů, ale také k realizaci nákupů neregistrovaných zákazníků za konečnou cenu, k registraci doporučených zájemců o členství ve Vitality klubu a k registraci doporučených poradců.

4. Systém slev a odměn
Tabulka č. 1. – členské nákupní ceny
Tabulka č. 2. – odměna z každé zrealizované objednávky neregistrovaného zákazníka přes link člena klubu
Tabulka č. 3. – odměna z každé zrealizované objednávky člena klubu
Tabulka č. 4. – odměna z každé zrealizované objednávky poradce klubu

Odměny se vyplácí z 1. až 3. linie, člen klubu tedy může tvořit vlastní síť. Odměny se připisují v bodech do peněžěnky vždy až po zaplacení a převzetí zboží. V případě zrušení transakce dle zákonných podmínek e-shopu Vám bude provize stornována z důvodu neuskutečněného obchodu.Tabulka 1: Ceník produktů Vitality pro členy Vitality klubu

  CENÍK VÝROBKŮ PRO ČLENY   ODMĚNA Z NÁKUPŮ
  Tabulka č. 1   Tabulka č. 2
název výrobku Vaše nákupní cena prodejní cena   přes link
HCY s betainem 28,70 € 31,20 €   60 b.
HCY s aloe 28,70 € 31,20 €   60 b.
Magnesium 16,38 € 17,80 €   34 b.
Imune 44,64 € 49,60 €   120 b.
Lecithin 10,45 € 11,00 €   12 b.
D3 + K2 11,02 € 11,60 €   14 b.
Jód 11,02 € 11,60 €   14 b.
pH Vitality 17,67 € 18,80 €   27 b.
Enzymy 27,27 € 28,70 €   34 b.
ProMikrobiom 26,59 € 27,70 €   26 b.
Zinek 11,02 € 11,60 €   14 b.
B17 20,90 € 22,00 €   26 b.
Omega 3 23,75 € 25,00 €   31 b.
Omega 3 balíček 80,75 € 85,00 €   110 b.
Prebio Vitality 26,31 € 27,70 €   26 b.
C + Med Vitality 14,40 € 15,00 €   15 b.
Beauty Drink 30,30 € 31,90 €   39 b.


Tabulka č. 3: Odměny z nákupů přes link členů v síti

název výrobku 1. linie 2. linie 3. linie
HCY s betainem 80 b. 50 b. 25 b.
HCY s aloe 80 b. 50 b. 25 b.
Magnesium 40 b. 16 b. 8 b.
Imune 160 b. 70 b. 30 b.
Lecithin 40 b. 13 b. 6 b.
D3 + K2 46 b. 16 b. 8 b.
Jód 46 b. 16 b. 8 b.
pH Vitality 68 b. 16 b. 8 b.
Enzymy 105 b. 30 b. 15 b.
ProMikrobiom 100 b. 25 b. 13 b.
Zinek 46 b. 16 b. 8 b.
B17 86 b. 24 b. 12 b.
Omega 3 105 b. 30 b. 15 b.
Omega 3 balíček 355 b. 100 b. 52 b.
Prebio Vitality 100 b. 20 b. 11 b.
C + Med Vitality 60 b. 16 b. 8 b.
Beauty Drink 120 b. 30 b. 15 b.


Tabulka č. 4: Odměny z nákupů přes link poradců v síti

název výrobku 1. linie 2. linie 3. linie
HCY s betainem 45 b. 23 b. 10 b.
HCY s aloe 45 b. 23 b. 10 b.
Magnesium 15 b. 8 b. 4 b.
Imune 60 b. 30 b. 20 b.
Lecithin 12 b. 6 b. 3 b.
D3 + K2 15 b. 8 b. 4 b.
Jód 15 b. 8 b. 4 b.
pH Vitality 15 b. 8 b. 4 b.
Enzymy 25 b. 13 b. 10 b.
ProMikrobiom 23 b. 11 b. 8 b.
Zinek 15 b. 8 b. 4 b.
B17 22 b. 10 b. 7 b.
Omega 3 25 b. 13 b. 10 b.
Omega 3 balíček 92 b. 44 b. 32 b.
Prebio Vitality 19 b. 10 b. 6 b.
C + Med Vitality 15 b. 8 b. 4 b.
Beauty Drink 25 b. 13 b. 10 b.


5. Závěrečná ustanovení
Společnost nenese odpovědnost za zneužití osobních stránek třetí osobou. Poskytnutí přístupových údajů do chráněného osobního elektronického konta e-shopu třetím osobám není dovoleno. V případě úmrtí člena přecházejí práva, povinnosti a závazky vůči společnosti na dědice. Změna doporučitele u člena klubu není možná. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách e-shopu společnosti Gold Way Czech a.s. zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito Podmínkami spolupráce i s podmínkami ochrany osobních údajů a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Zároveň se souhlasem s těmito Podmínkami spolupráce bere člen na vědomí, že je zodpovědný za řádné zdanění přijatých provizí, a to dle příslušných právních předpisů státu. Tyto Podmínky spolupráce se řídí platným právním řádem ČR, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Společnost Gold Way Czech a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky spolupráce jednostranně změnit. Pokud tak učiní, budou členové klubu upozorněni e-mailem uvedeným při registraci a/nebo v administraci osobních stránek.


Tyto Podmínky spolupráce pro členy VITALITY KLUBU vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 5. 2022